Brand Strategy


در بخش Brand Strategy میتالرن، 7 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Lindsay Pedersen
متوسط 54m 17s 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
پیشرفته 1h 6m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jeffrey Shaw
مناسب همه 1h 3m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Big Think
مبتدی 24m 52s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Von Glitschka
مبتدی 6h 18m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Stefan Mumaw
متوسط 45m 37s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Gerard Crichlow
متوسط 39m 56s 2018