Resume Writing


در بخش Resume Writing میتالرن، 10 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

Card image
Card image
مدرس: Christina Truong
مناسب همه 57m 20s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jenny Foss
متوسط 26m 26s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Stacey Gordon
متوسط 2h 27m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Emma Bostian
متوسط 55m 28s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jenny Foss
متوسط 49m 58s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Chris Croft
مبتدی 1h 57m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bridget Quinn
مبتدی 19m 12s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Ina Saltz
متوسط 1h 34m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jenny Foss
متوسط 1h 55m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Steve Harris
متوسط 1h 6m 2013