Data Mining


در بخش Data Mining میتالرن، 7 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Keith McCormick
مناسب همه 1h 54m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Barton Poulson
مناسب همه 3h 3m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Barton Poulson
مناسب همه 3h 51m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Keith McCormick
متوسط 4h 3m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
مبتدی 2h 1m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Keith McCormick
متوسط 1h 28m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Barton Poulson
مبتدی 4h 40m 2016