Microsoft Project


در بخش Microsoft Project میتالرن، 17 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
متوسط 10h 26m 2018
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: John Riopel
متوسط 1h 2015
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
مناسب همه 1h 53m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
متوسط 1h 53m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
مبتدی 55m 12s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: John Riopel
متوسط 1h 33m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
متوسط 37m 9s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
مبتدی 5h 21m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: John Riopel
پیشرفته 1h 53m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: John Riopel
متوسط 1h 28m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: John Riopel
متوسط 2h 5m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: John Riopel
متوسط 1h 7m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
مبتدی 5h 5m 2015
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
متوسط 5h 18m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: John Riopel
متوسط 1h 32m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
مبتدی 4h 50m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
مبتدی 5h 2013