21 ساعت
19 دوره

دانشمند داده شوید


چه در IT کار می کنید و چه به سادگی علاقه مند به ورود به حوزه هیجان انگیز هستید، این مسیر یادگیری شما را در توسعه حرفه ای در علم داده پشتیبانی می کند. در مورد مراحل اساسی کار علم داده، از مهندسی آمار و سیستم گرفته تا داده کاوی و یادگیری ماشین بیاموزید.

ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Sara Anstey
مبتدی 1h 3m 2020
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Keith McCormick
مبتدی 44m 15s 2020
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Barton Poulson
مبتدی 3h 41m 2019
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Barton Poulson
مناسب همه 3h 41m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
7
Card image
Card image
مدرس: Eddie Davila
مناسب همه 33m 3s 2021
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Jonathan Reichental
متوسط 41m 4s 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
9
Card image
Card image
مدرس: Eddie Davila
مناسب همه 33m 3s 2021
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Eddie Davila
مناسب همه 1h 10m 2021
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Eddie Davila
مناسب همه 1h 10m 2021
ترجمه ماشین
12
Card image
Card image
مدرس: Barton Poulson
مبتدی 4h 40m 2016
ترجمه ماشین
13
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 3h 2016
ترجمه ماشین
14
Card image
Card image
مدرس: Bill Shander
متوسط 1h 34m 2020
ترجمه ماشین
15
Card image
Card image
مدرس: Barton Poulson
مبتدی 2h 7m 2019
ترجمه ماشین
16
Card image
Card image
مدرس: Jonathan Reichental
مناسب همه 1h 24m 2021
ترجمه ماشین
17
Card image
Card image
مدرس: Barton Poulson
مناسب همه 5h 18m 2022
ترجمه ماشین
18
Card image
Card image
مدرس: Sara Anstey
متوسط 50m 15s 2020
ترجمه ماشین
19
Card image
Card image
مدرس: Keith McCormick
مناسب همه 1h 24m 2020