10 ساعت
12 دوره

مهارت های نرم حرفه ای مورد تقاضا


هر مدیر استخدامی در یک کارمند به دنبال چه چیزی است؟ با کسب مهارت‌های نرم ضروری - توانایی‌هایی که به افراد کمک می‌کند به طور مؤثر با دیگران تعامل داشته باشند - که کارفرمایان بیشتر از همه برایشان ارزش قائل هستند، از اصول ارتباطی و یک بازیکن تیمی گرفته تا ارتقای مهارت‌های تفکر انتقادی، خود را متمایز کنید.

1
Card image
Card image
مدرس: Tatiana Kolovou
2019 34m 25s
2
Card image
Card image
مدرس: Erin Shrimpton
2021 28m 37s
4
Card image
Card image
مدرس: Dave Crenshaw
2022 1h 47m
5
Card image
Card image
مدرس: Dana Brownlee
2020 32m 35s
6
Card image
Card image
مدرس: Dorie Clark
2021 30m 35s
7
Card image
Card image
مدرس: Brenda Bailey-Hughes
2020 1h 16m
8
Card image
Card image
مدرس: Leslie O'Flahavan
2020 42m 5s
10
Card image
Card image
مدرس: Lisa Gates
2022 1h 5m
12
Card image
Card image
مدرس: Bob McGannon
2024 52m 9s