Data Structures


در بخش Data Structures میتالرن، 11 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Bethan Palmer
مناسب همه 47m 1s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Mridu Bhatnagar
مناسب همه 1h 37m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Ryan Mitchell
متوسط 1h 16m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Robin Andrews
مناسب همه 2h 10m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Adam Wilbert
مبتدی 2h 55m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Robin Andrews
متوسط 2h 16m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Erin Allard
پیشرفته 1h 30m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Kathryn Hodge
متوسط 2h 20m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Erin Allard
پیشرفته 1h 24m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Raghavendra Dixit
متوسط 4h 56m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Peggy Fisher
متوسط 58m 58s 2017