Project Management


در بخش Project Management میتالرن، 90 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
جدید
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Heather Severino
مناسب همه 2h 8m 2022
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
متوسط 2h 7m 2018
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Oliver Yarbrough
مناسب همه 56m 19s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Chris Croft
متوسط 1h 22m 2017
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Antonio Nieto-Rodriguez
مناسب همه 1h 24m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Oliver Yarbrough
متوسط 1h 5m 2016
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Dee Sadler
مناسب همه 25m 38s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Angela Wick
مبتدی 1h 7m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Cyndi Snyder Dionisio
مناسب همه 1h 11m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Sam Yankelevitch
مناسب همه 29m 7s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Daniel Stanton
مناسب همه 34m 10s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Daniel Stanton
مناسب همه 31m 4s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Cyndi Snyder Dionisio
مناسب همه 21m 33s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Angela Wick
متوسط 56m 53s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Greta Blash
مناسب همه 1h 23m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
مناسب همه 29m 9s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
مناسب همه 59m 8s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Oliver Yarbrough
مناسب همه 48m 15s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Kelley O'Connell
پیشرفته 1h 2m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Seyi Kukoyi
متوسط 1h 40m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Heather Severino
متوسط 1h 39m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Cyndi Snyder Dionisio
مبتدی 43m 11s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Bob McGannon
متوسط 57m 59s 2016