4 ساعت
10 دوره

مهارت های خود را در توسعه فروش بسازید


<strong>لطفاً توجه داشته باشید که LinkedIn Learning این مسیر یادگیری را در تاریخ 21 مارس 2023 بازنشسته خواهد کرد. برای دریافت گواهی پایان کار، باید تمام دوره های موجود در مسیر را قبل از آن تاریخ تکمیل کنید.</strong><br><br><br > یک رویکرد فروش مشتری محور ایجاد کنید که به شما امکان می دهد نیازهای مشتری را به سرعت ارزیابی کنید و مهارت های ارتباطی خود را برای برآورده کردن نقاط دردناک آنها ایجاد کنید. یاد بگیرید که چگونه به مشتریان خود گوش دهید و آنها را درک کنید تا روابط تجاری مشترک و طولانی مدت ایجاد کنید.

2
Card image
Card image
مدرس: Mike Figliuolo
2020 59m 36s
3
Card image
Card image
مدرس: Noah Fleming
2018 32m 25s
10
Card image
Card image
مدرس: Dana Brownlee
2020 32m 35s