5 ساعت
9 دوره

مهارت های خود را در توسعه فروش بسازید


یک رویکرد فروش مشتری محور ایجاد کنید که به شما امکان می دهد نیازهای مشتری را به سرعت ارزیابی کنید و مهارت های ارتباطی خود را برای برآورده کردن نقاط دردناک آنها ایجاد کنید. یاد بگیرید که چگونه به مشتریان خود گوش دهید و آنها را درک کنید تا روابط تجاری مشترک و طولانی مدت ایجاد کنید.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: Becki Saltzman
پیشرفته 56m 49s 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
2
Card image
Card image
مدرس: Mike Figliuolo
متوسط 59m 36s 2016
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Noah Fleming
متوسط 32m 25s 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
4
Card image
Card image
مدرس: Myra Golden
متوسط 33m 17s 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
5
Card image
Card image
مدرس: Myra Golden
مناسب همه 33m 17s 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
6
Card image
Card image
مدرس: David Brownlee
مبتدی 36m 6s 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
7
Card image
Card image
مدرس: Myra Golden
پیشرفته 49m 31s 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
8
Card image
Card image
مدرس: Myra Golden
مناسب همه 49m 31s 2019
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Dana Brownlee
متوسط 32m 35s 2020