Accountability


در بخش Accountability میتالرن، 29 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Gemma Leigh Roberts
مبتدی 57m 8s 2022
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Madecraft
مناسب همه 57m 28s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Gemma Leigh Roberts
مناسب همه 35m 28s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dorie Clark
متوسط 27m 31s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dorie Clark
مناسب همه 17m 33s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Lisa Earle McLeod
مبتدی 51m 3s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Pete Mockaitis | How to Be Awesome at Your Job
مناسب همه 25m 37s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dr. Shirley Davis
مناسب همه 15m 36s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Mary Abbajay
متوسط 49m 24s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Laurie Ruettimann
متوسط 26m 5s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jason Schenker
متوسط 39m 25s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dorie Clark
مبتدی 35m 57s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dave Crenshaw
مبتدی 24m 10s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dave Crenshaw
مناسب همه 24m 10s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Audrey Daniels
مبتدی 1h 6m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dave Crenshaw
مبتدی 19m 40s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Daisy Lovelace
متوسط 51m 14s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Marlene Chism
متوسط 59m 9s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Erica Dhawan
متوسط 25m 36s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Pete Mockaitis | How to Be Awesome at Your Job
مبتدی 28m 45s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Fred Kofman
متوسط 48m 40s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Mike Figliuolo
متوسط 29m 16s 2019