Brand Management


در بخش Brand Management میتالرن، 22 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Lindsay Pedersen
متوسط 54m 17s 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Shane Snow
متوسط 1h 8m 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dina Shapiro
متوسط 59m 30s 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
پیشرفته 1h 6m 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Deirdre Breakenridge
مبتدی 1h 34m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jeffrey Shaw
مناسب همه 1h 3m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Drew Boyd
متوسط 34m 57s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Big Think
متوسط 36m 31s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Chris Goward
متوسط 36m 23s 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Blinkist
مناسب همه 25m 23s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Blinkist
مبتدی 21m 10s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Alexandra Galviz
مناسب همه 34m 58s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Drew Boyd
مبتدی 52m 51s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Brian Honigman
متوسط 46m 51s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Brian Honigman
مبتدی 56m 19s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Goldie Chan
مبتدی 27m 30s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Soon Yu
متوسط 15m 58s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Ken Rutsky
متوسط 1h 4m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Drew Boyd
متوسط 45m 23s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curtis Richardson
مبتدی 30m 58s 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bill Gardner
متوسط 1h 3m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Kristin Ellison
متوسط 1h 31m 2015