Microsoft Excel


در بخش Microsoft Excel میتالرن، 196 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 2h 26m 2009
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 2h 45m 2009
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 2h 18m 2009
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Lorna Daly
مبتدی 5h 13m 2007