Microsoft Excel


در بخش Microsoft Excel میتالرن، 238 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
2016 5h 51m
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
2016 4h 36m
Card image
Card image
مدرس: David Rivers
2015 1h 10m
Card image
Card image
مدرس: David Rivers
2015 1h 5m
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
2015 8h 53m
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
2015 41m 44s